Stel, een parttime medewerker is aangenomen voor 20 uur per week. Per jaar bedraagt het aantal te werken uren 52 weken x 20 uren = 1040 uren (vakantieuren zijn hier ook onderdeel van omdat het om doorbetaalde uren gaat).
Per maand is dit gemiddeld 86,67 uren. Hier is ook het salaris van afgeleid om te voorkomen dat er elke maand een wisselend salaris uitbetaald wordt. In de maand februari is er sprake van bijvoorbeeld 20 werkdagen en in augustus 23 werkdagen. 

De meest praktische methodiek om de meeruren vast te stellen is dan ook om allereerst vast te stellen wat het werkelijk aantal gewerkte uren over een kalendermaand is geweest minus het aantal vast overeengekomen aantal uren.
Wanneer de parttimer in bovengenoemd voorbeeld 100 uren gewerkt heeft over de maand oktober zal er sprake zijn van 100 - 86,67 = 13,33 meeruren. Heeft u het antwoord gevonden?