De 30% regeling houdt in dat je als werkgever aan buitenlandse werknemers met specifieke kennis een belastingvrije vergoeding mag uitbetalen.

De belastingdienst heeft deze regeling bedacht om een werknemer te compenseren voor de extra kosten die hij of zij meestal heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hogere kosten voor de huur en of andere kosten voor levensonderhoud.

De werknemer ontvangt hierdoor een aanzienlijk hoger netto salaris en de werkgever betaald minder werkgeverslasten. 

Voorwaarden belastingdienst

De voornaamste voorwaarde die de belastingdienst is dat er sprake moet zijn van specifieke deskundigheid. Dat is het geval als:

  • Het salaris zonder de vrije vergoeding minimaal € 37743,- is.

  • Wanneer de werknemer jonger dan 30 jaar is, zal het salaris minimaal € 28.690,- zijn.

  • Over het bedrag van de 30% regeling hoeven geen premies werknemersverzekeringen betaald te worden.

  • Een verhuiskostenvergoeding en/of kosten voor overbrengen van de boedel valt buiten deze regeling evenals enkele andere specifieke vergoedingen.

Deze bedragen zijn van toepassing voor het jaar 2020. Om de regeling toe te passen moet er wel een geldige beschikking door de belastingdienst zijn afgegeven.

Met dit formulier kun je aanvraag voor de 30% regeling doen.

Heb je het antwoord gevonden?