Wanneer je de werknemers een maaltijd verstrekt in de bedrijfskantine of soortgelijke ruimte beschouwd de belastingdienst dit als loon in natura. Het normbedrag voor 2018 bedraagt € 3,35 per maaltijd. Over dit bedrag zal dan loonbelasting betaald moeten worden door werknemer. Wanneer het om een incidentele verstrekking geldt deze regeling niet.

Een uitzondering op bovenstaande regel is wanneer er sprake is van overwerk of op koopavonden. Wanneer een werknemer s’avonds tussen vijf en acht uur niet thuis kan eten is er geen sprake van loon in natura. Dit geldt ook voor werknemers die voor hun werk veel buiten het bedrijf werken zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers. Mits er in ieder geval niet vaker dan twintig keer naar dezelfde arbeidsplaats gereisd wordt.

Heeft u het antwoord gevonden?