De gebruikelijkloonregeling is door de belastingdienst ingesteld om te voorkomen dat een Dga-er (en aanmerkelijk belanghouder) te weinig loonbelasting betaald. Het is doorgaans namelijk meestal voordeliger om dividend uit te keren en om te voorkomen dat er ten onrechte van bepaalde subsidies of toeslagen gebruik gemaakt kan worden. 

De hoogte van het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld uit het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

  • Het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een aan u verbonden onderneming

  • € 47.000,- 

Een Dga-er mag zichzelf minder uitbetalen dan € 47.000,- mits hij dit kan verantwoorden en bewijzen waarom het lagere loon van toepassing is. 

De eventuele fiscale bijtelling van een bedrijfsauto maakt ook deel uit van het gebruikelijkloon.

Start-ups

Voor Dga-ers (en aanmerkelijk belanghouders) van startups gelden er vanaf 2017 soepeler regels ten aanzien van toepassing van het gebruikelijkloon. Het wettelijk minimumloon mag namelijk onder bepaalde voorwaarden worden toegepast of, als dit lager is, het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een aan u verbonden onderneming.

De voorwaarden om als start-up te worden aangemerkt zijn:

  • U hebt een S&O verklaring in een kalenderjaar

  • U hebt recht op verhoogde starterspercentage zoals benoemd in de S&O. De voorwaarden om als starter aangemerkt worden zijn:U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen werkgever en u hebt niet meer dan 2x de afdrachtrvermindering S&O aangevraagd. 

  • U hebt een verklaring van het RVO dat u niet boven het “de-minimisplafond” uitkomt. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl 

De start-up regeling mag maximaal drie jaar worden toegepast. 

Heb je het antwoord gevonden?