Alle collecties
Overig kennisartikelen
Premies werknemersverzekeringen voor DGA
Premies werknemersverzekeringen voor DGA

Uitleg over wanneer je als DGA wel sociale premies betaald en wanneer niet.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De premies werknemersverzekeringen moeten normaal gezien door de werkgever betaald worden voor elke werknemer. De voorwaarden staan hieronder ook nog eens.

  • De werknemer is verplicht om zelf te werken

  • Hij ontvangt hiervoor een salaris.

  • Er is sprake van ondergeschiktheid

Aan de eerste twee voorwaarden voldoe je als DGA-er meestal wel want je werkt  zelf voor je bv en je keert jezelf een salaris uit. Maar omdat je eigen baas bent is er eigenlijk geen sprake van ondergeschiktheid en dus hoef je ook premies werknemersverzekeringen te betalen.

Wél sociale premies als er 'Ondergeschiktheid' is.

Soms kan het toch voorkomen dat er wél sprake is van ondergeschiktheid. Bijvoorbeeld wanneer een andere aandeelhouder, jou kan ontslaan zonder dat je dat kunt tegenhouden. Dan betaal je wél premies werknemersverzekeringen. Dus in volgende gevallen kan het zijn dat je als werkgever wél premies werknemersverzekeringen moet betalen voor jezelf als DGA.

  • Als je minder dan 50% van de aandelen bezit

  • Als je meer dan 50% van de aandelen bezit maar je toch ontslagen mag worden als bestuurder (let op, dit mag nooit zomaar en moet goed vastgelegd zijn in statuten/aandeelhoudersovereenkomst).

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of tel. 020 808 5481

Was dit een antwoord op uw vraag?