Alle collecties
Verlof
Werknemers
Inzien van verlofgeschiedenis
Inzien van verlofgeschiedenis

Een uitleg over de verlofgeschiedenis en het verschil in het aantal verlofuren op de loonstrook en in de verlofmodule

Meer dan een week geleden bijgewerkt

In Employes kun je op een eenvoudige manier inzicht krijgen in hoe een verlofsaldo tot stand komt. Je kunt op 2 plekken het verlofsaldo bekijken. Namelijk op de loonstrook en in de verlofmodule zelf. Hieronder staat uitgelegd hoe deze saldo's tot stand komen en wat het verschil is.

Huidige saldo op de loonstrook =

+ Opbouw wettelijk verlof

+ Opbouw bovenwettelijk verlof
- Opgenomen verlof

- Handmatige verlofboekingen (verleden)

Huidige saldo in de verlofmodule =

+ Opbouw wettelijk verlof

+ Opbouw bovenwettelijk verlof
- Opgenomen verlof

- Toekomstig verlof
- Handmatige verlofboekingen (verleden en toekomst)

+ Schatting tot einde contract of rest van jaar*

Om verwarring te voorkomen, kun je als werkgever de weergave van de verlofuren op de loonstrook uitzetten via verlof-instellingen

*Toelichting op de schatting

Wanneer een werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft, schatten we in hoeveel vakantie-uren hij nog recht op heeft. Stel voor er is tot en met maart verloond en iemand zijn contract eindigt in augustus, dan maken we een schatting van de opbouw in april tot en met augustus.

Als iemand een contract voor onbepaalde tijd heeft of het contract eindigt een jaar later, dan is de restant tot het einde van het jaar.

Was dit een antwoord op uw vraag?