Alle collecties
Overig kennisartikelen
Aanvragen loonheffingennummer
Aanvragen loonheffingennummer

Begin je met salarisadministratie? Lees verder hoe je een loonheffingennummer aanvraagt.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer je voor het eerst een werknemer in dienst neemt moet dit gemeld worden bij de belastingdienst. Hiervoor is een loonheffingennummer nodig. De belastingdienst zal binnen twee weken na ontvangst van de aanmelding een loonheffingennummer toekennen.Dit loonheffingennummer is nodig om de maandelijkse aangifte van de loonbelasting en de premies te doen die uit de salarisberekening naar voren komen. Tegelijk met de (maandelijkse) loonaangifte vinden ook de meldingen plaats van de wijzigingen in het personeelbestande zoals de in- en uitdiensttredingen. 

Binnen twee weken na toekenning het loonheffingennummer wordt er een sectorindeling vastgesteld (behalve als het om een holding gaat). Aan de hand hiervan worden de ww-premie’s voor de werkgever deels vastgesteld. De sectorindeling is ook een aanwijzing om te bepalen welke cao en/of pensioenregeling er eventueel van toepassing is. 

Nadat de salarisverwerking heeft plaats gevonden is er door onze software tegelijkertijd bepaald wat er aan de belastingdienst overgemaakt moet worden. Dit bedrag bestaat uit het betalen van de ingehouden loonbelasting en de sociale premie’s die je voor de werknemers moet afdragen.

Je ontvangt van ons per e-mail de opgave van het te betalen bedrag en het 16 cijferige betalingskenmerk. Het te betalen bedrag moet voor het einde van de volgende maand bij de belastingdienst binnen zijn.  

Om het jou als werkgever zo gemakkelijk mogelijk te maken willen wij de aanvraag van het loonheffingennummer graag op ons nemen.  Laat het ons weten via [email protected] 

Was dit een antwoord op uw vraag?