Alle collecties
Overig kennisartikelen
Gebruikelijk loon DGA 2023
Gebruikelijk loon DGA 2023

Wanneer moet je precies het gebruikelijk loon uitkeren en wanneer niet?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De gebruikelijkloonregeling is door de belastingdienst ingesteld om te voorkomen dat je als DGA te weinig loonbelasting betaald. Hiermee verplicht de Belastingdienst je om een bepaald minimum salaris uit te keren. Dit doet de Belastingdienst om te voorkomen dat je direct dividend uit gaat keren wat fiscaal aantrekkelijker is.

De hoogte van je DGA-salaris

Op de vraag hoe hoog je DGA-salaris moet zijn, is geen eenduidig antwoord. Maar de

Belastingdienst schrijft het volgende voor:

De hoogte van het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld uit het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

  • Het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een aan u verbonden onderneming

  • Ten minste € 51.000 (€ 48.000 in 2022, in 2021 is dat € 47.000 en in 2020 € 46.000)

Je mag jezelf minder uitbetalen dan € 51.000,- maar dat moet je dit wel kunnen verantwoorden. De eventuele fiscale bijtelling van een bedrijfsauto maakt ook deel uit van het gebruikelijkloon.

Start-ups

Voor een DGA van een startup een gelden er vanaf 2017 soepeler regels ten aanzien van toepassing van het gebruikelijkloon. Het wettelijk minimumloon mag namelijk onder bepaalde voorwaarden worden toegepast of, als dit lager is, het loon van de meestverdienende werknemer.

De voorwaarden om als start-up te worden aangemerkt zijn:

  • Je hebt een S&O verklaring in een kalenderjaar

  • Je hebt recht op verhoogde starterspercentage zoals benoemd in de S&O. De voorwaarden om als starter aangemerkt worden zijn: U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen werkgever en u hebt niet meer dan 2x de afdrachtsvermindering S&O aangevraagd. 

  • Je hebt een verklaring van het RVO dat u niet boven het “de-minimisplafond” uitkomt. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl 

De start-up regeling mag maximaal drie jaar worden toegepast. 

Hier staat ook meer informatie van de Belastingdienst.

Heb je verdere vragen over de gebruikelijke loonregeling? Neem dan contact met ons op.

Was dit een antwoord op uw vraag?