Alle collecties
Overig kennisartikelen
Wat is het gebruikelijk loon DGA in 2024?
Wat is het gebruikelijk loon DGA in 2024?

Wanneer moet je precies het gebruikelijk loon uitkeren en wanneer niet?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De gebruikelijkloonregeling is door de Belastingdienst ingesteld om te voorkomen dat je als DGA te weinig loonbelasting betaald. Hiermee verplicht de Belastingdienst je om een bepaald minimum salaris uit te keren. Dit doet de Belastingdienst om te voorkomen dat je direct dividend uit gaat keren wat fiscaal aantrekkelijker is.

Hoe hoog dient het DGA-salaris te zijn?

Op de vraag hoe hoog je DGA-salaris moet zijn, is geen eenduidig antwoord. Maar de

Belastingdienst schrijft het volgende voor.

De hoogte van het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld uit het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

  • Het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een aan u verbonden onderneming

  • Ten minste € 56.000 in 2024 (zie voor eerdere jaren hieronder)

Jaar

Gebruikelijk loon

2024

€ 56.000,-

2023

€ 51.000,-

2022

€ 48.000,-

2021

€ 47.000,-

Je mag jezelf minder uitbetalen dan € 56.000,- maar dat moet je dit wel kunnen verantwoorden. De eventuele fiscale bijtelling van een bedrijfsauto maakt ook deel uit van het gebruikelijkloon.

Start-ups

De soepele regels voor DGA van een startup zijn per 2023 komen te vervallen. Er is wel een overgangsrecht. Heb je in 2021 voor het eerst gebruik gemaakt van de soepele regels dan mag je deze tot en met 2023 toepassen. Heb je in 2022 voor het eerst gebruik gemaakt hiervan, dan mag je de soepele regels tot 2024 toepassen. Je moet wel blijven voldoen aan de voorwaardes:

  • Je hebt een S&O verklaring in een kalenderjaar

  • Je hebt recht op verhoogde starterspercentage zoals benoemd in de S&O. De voorwaarden om als starter aangemerkt worden zijn: U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen werkgever en u hebt niet meer dan 2x de afdrachtsvermindering S&O aangevraagd. 

  • Je hebt een verklaring van het RVO dat u niet boven het “de-minimisplafond” uitkomt. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl 

Hier staat ook meer informatie van de Belastingdienst.

Heb je verdere vragen over de gebruikelijke loonregeling? Neem dan contact met ons op.

Was dit een antwoord op uw vraag?