Als er in een periode sprake is van een afwijkend aantal uren door bijvoorbeeld een contractwijziging of in- of uitdienstreding, dan rekent automatisch het aantal uur voor je uit. Hieronder staat een toelichting hierop:

Berekening bij uitdiensttreding

Je kunt het salaris als volgt uitrekenen:

  • A: bepaal het aantal werkdagen tot uitdiensttreding (ma-vr)

  • B: bepaal het totaal aantal werkdagen in de maand (ma-vr)

  • C: bepaal het fulltime salaris

  • D: Bepaal het parttime percentage

Het fulltime salaris = (A/B) * C * D.

Een voorbeeld:

Pieter Janssen gaat uit dienst per 18 augustus 2022, heeft een contract van 24 uur per week en een salaris van € 3000,- op fulltime basis.

  • A = 14

  • B = 23

  • C = 3000

  • D = 60% (24/40)

Bruto salaris = (14/23) * 3000 * 60% = € 1095,65.

Mocht je er specifieke vragen over hebben, helpen we je graag verder via de chat of telefoon.

Was dit een antwoord op uw vraag?