Hieronder staat uitgelegd hoe je een salariswijziging voor een werknemer kunt invoeren:

 1. Ga via 'Werknemers' naar de 'Werknemers'

 2. Ga naar het tabblad 'Dienstverband'

 3. Klik op het pennetje bij 'Details' en kies voor 'Wijzig bruto salaris'

 4. Voer de datum in vanaf wanneer je het wilt toepassen

 5. Voer het gewenste bruto salaris in


Salariswijzigingen gedurende de maand

Momenteel worden salariswijzigingen gedurende de maand, nog niet ondersteund. Wil je toch een wijziging gedurende de maand doorvoeren? Dan doe je dit als volgt.

Voorbeeld: Jan krijgt een salarisverhoging per 20-2-2021 van € 250,-. Het oude salaris was € 2.000, het nieuwe € 2.250,-. In Februari zal worden gerekend met het salaris van € 2.000,-.

Om het correctie salaris voor februari op de strook te vermelden, zal je het verschil zelf moeten toevoegen. Dit kun je doen in de Verloning

 • Ga via 'Verloning' naar de juiste maand

 • Ga naar de desbetreffende werknemer en klik op 'Extra' en dan 'Toevoegen'

 • Kies in het menu voor 'Bruto toeslag inclusief vakantiegeld (NT)'

 • Hier kun je het gewenste bedrag in invoeren.

Rekenvoorbeeld

Het verschil in salaris reken je als volgt uit (op basis van bovenstaand Voorbeeld).

Februari heeft in 2021 20 werkdagen. Tot 20 februari zijn dit 15 werkdagen, vanaf 20 februari zijn dit 5 werkdagen.

 1. Tot 20 februari is het salaris €2.000,- / 20 x 15 = €1.500,-

 2. Vanaf 20 februari is het salaris €2.250,- /20 x 5 = €562,50

 3. Totaal is het salaris over februari €2.062,50

 4. €2.000,- wordt al uitbetaald, het verschil is dus nog €62,50

Heb je het antwoord gevonden?