Alle collecties
Werknemers
Regelingen
Pensioen
Toevoegen van een werknemersbijdrage pensioen
Toevoegen van een werknemersbijdrage pensioen

Een uitleg over het toevoegen van een inhouding van een pensioenpremie aan een werknemer

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Als werkgever kun je een bedrijfspensioen aanbieden aan jouw werknemers. Je bent hiertoe niet verplicht, maar het kan een goede secundaire arbeidsvoorwaarde zijn. Naast dat je als werkgever een bijdrage doet, is het gebruikelijk om ook de werknemer te laten bijdragen door middel van een bruto inhouding op het salaris.

In Employes hebben we hiervoor twee opties:

  1. Pensioenpremie (PPI) werknemersbijdrage (%)

  2. Pensioenpremie werknemersbijdrage (bedrag)

Bij optie 1 voer je een percentage in, bijvoorbeeld 4% en dan zal er automatisch een bijdrage berekend worden. Deze regeling kun je gebruiken als je bijvoorbeeld bij a.sr. Doenpensioen zit of een andere beschikbare premieregeling hebt. Je kunt de andere regeling gebruiken als je een vast maandag bedrag wilt inhouden. Tevens kun je de regeling met het bedrag gebruiken voor als je werknemers bijsparen.

Toevoegen van de pensioenregeling

Je voegt de regelingen als volgt toe:

  1. Ga naar de 'Werknemers'

  2. Ga naar het tabblad 'Regelingen' en klik op 'Regeling toevoegen'

  3. Kies voor de categorie 'Pensioenpremie' en kies de gewenste optie

  4. Vul de startdatum in plus òf het percentage òf het bedrag in dat je maandelijks wilt inhouden (afhankelijk van de optie die je kiest).

Je hebt nu een inhouding pensioenpremie toegevoegd. Op het moment dat je nu een salarisverwerking start voor een bepaalde maand, wordt dit bedrag automatisch meegenomen in de verloning.

Toelichting op pensioenpremie (PPI) werknemersbijdrage (%)

De formule die we hanteren voor de PPI-berekening, is als volgt:

Bijdrage per maand = ((12 x maandsalaris x 1,08) - AOW middelloon franchise)/12) x parttime factor

Dit sluit doorgaans aan op hoe beschikbare premieregelingen werken. Mocht je hier verder vragen over hebben horen we het uiteraard graag!

Was dit een antwoord op uw vraag?