Uitruil van brutoloon

Een uitleg over het toevoegen van een inhouding op het brutoloon

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het is mogelijk om in onderling overleg als werkgever en werknemer af te spreken dat je brutoloon (loon in geld) uitwisselt voor bijvoorbeeld extra vrije dagen, een fiets van de zaak, een laptop die niet alleen zakelijk wordt gebruikt of andere 'fysieke' dingen (loon in natura).

In Employes kun je eenvoudig het uitruilen van loon in geld voor loon in natura toevoegen:

  1. Ga naar het overzicht werknemers

  2. Klik op een werknemer

  3. Ga naar het tabblad 'Regelingen' en klik op 'Toevoegen'

  4. Kies voor de categorie 'Extra salaris'

  5. Kies voor 'Bruto toeslag incl. vakantiegeld'

  6. Voer nu het bedrag in dat je wilt uitruilen. Let op dat je het als min-bedrag invoert, immers dit is het bedrag dat we in mindering gaan brengen

Heb je meer uitleg of hulp nodig? Neem dan contact op via chat of [email protected].

Was dit een antwoord op uw vraag?