Naar de hoofdinhoud
Toevoegen van een 30% regeling

Een uitleg over het verlonen van een 30% regeling voor kenniswerkers.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Heb je medewerkers in dienst die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de 30% regeling. Voor het toepassen van de 30% regeling heb je een beschikking nodig. Hierover lees je meer via de website van de Belastingdienst. In dit artikel leggen we uit hoe je de 30% regeling toevoegt in de verloning.

Toevoegen van de 30% regeling

In Employes kun je eenvoudig een 30% regeling toevoegen:

  1. Ga naar werknemers

  2. Ga naar de 'Werknemerdetails'

  3. Ga naar het tabblad 'Regelingen'

  4. Klik op de knop 'Toevoegen'

  5. Kies voor de categorie 'Overige vergoedingen'

  6. Selecteer de gewenste 30% regeling

  7. Vul de begin- en einddatum in

Let op, is de medewerker jonger dan 30 jaar en heeft hij/zij geen master-diploma? Neem dan contact met ons op.

Keuze tussen loon incl. vergoeding en excl. vergoeding

In Employes zijn er twee soorten regelingen voor de 30% namelijk:

  • 30% regeling (bij loon incl. vergoeding) (meest voorkomend)

  • 30% regeling (bij loon excl. vergoeding)

Bij de 30% regeling (bij loon incl. vergoeding) wordt een deel van het bruto loon omgezet in een netto vergoeding. Dit zorgt voor een fiscaal voordeel voor zowel werknemer als werkgever. Dit is de meest voorkomende constructie.

Mocht je expliciet hebben afgesproken met je werknemer dat ze naast hun bruto loon nog een aanvullende onbelaste vergoeding krijgen, dan kies je voor '30% regeling (bij loon excl. vergoeding)'

Instellen van de einddatum

Een 30% regeling wordt doorgaans voor een periode van 5 jaar afgegeven. Daarom raden we aan om direct de juiste einddatum van de 30% regeling in te stellen. Zo eindigt de regeling automatisch.

30% regeling met terugwerkende kracht

Je mag de 30% regeling pas toepassen zodra je de beschikking binnen hebt. Het kan dus voorkomen dat je een medewerker eerst hebt verloond zonder de 30% regeling en dat je later met terugwerkende kracht dit wilt aanpassen. Hier kun je contact voor opnemen met ons. Wij kunnen een correctie hiervoor uitvoeren.

Een uitleg over de berekening

Hieronder vind je voor beide opties, een voorbeeldberekening:

Voorbeeldberekening bij loon incl. vergoeding

Stel iemand heeft een loon van € 7.000,-, dan is de onbelaste vergoeding gelijk aan 30% van € 7.000,- oftewel € 2.100. Het bruto loon zal worden verlaagd met € 2.100,- en dit wordt vervolgens als netto vergoeding uitgekeerd.

Voorbeeldberekening bij loon excl. vergoeding

Stel iemand heeft een loon van € 7.000,-, dan is de onbelaste vergoeding gelijk aan het loon vermenigvuldigt met 30/70.


De 30% regeling (bij loon excl. vergoeding) = € 7.000,- * (30/70) = € 3.000,-.

De Belastingdienst legt de werking hier verder uit: inhoud van de 30% regeling.

Heb je meer uitleg of hulp nodig? Neem dan contact op via chat of [email protected].

Was dit een antwoord op uw vraag?