Je werknemer kan onbetaald verlof opnemen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij niet genoeg vakantie-uren meer heeft. Of misschien heeft jouw werknemer wel recht op ouderschapsverlof.

Let op! In de verloning zal bij het toevoegen van onbetaald verlof een bruto inhouding op het salaris worden toegevoegd. Omdat de werknemer minder werkt, zijn ook de opbouw van het vakantiegeld en de vakantie-uren lager.

Voor het onbetaalde verlof kun je in Employes een (vast) aantal uren per week in mindering brengen op het salaris. Hiervoor hebben we twee keuzes:

 1. De werknemer heeft voor langere periode onbetaald/ ouderschapsverlof.

  Dit is bijvoorbeeld wanneer jouw werknemer voor meerdere weken/maanden een aantal uur per week verlof opneemt.

 2. De werknemer heeft voor een korte periode onbetaald/ouderschapsverlof.

  Dit is bijvoorbeeld wanneer jouw werknemer 3 weken onbetaald verlof opneemt voor vakantie.

Optie 1: Onbetaald/ Ouderschapsverlof voor langere periode.

Dit doe je als volgt:

 1. Ga naar de 'Werknemers' en klik op de naam van de werknemer

 2. Ga naar het tabblad 'Toeslagen en vergoedingen' en klik op 'Toevoegen'

 3. Kies voor de categorie 'Overige inhoudingen'

 4. Selecteer of 'Onbetaald verlof' of 'Ouderschapsverlof'

 5. Voer de 'Startdatum' in en het 'Uren per week'

Let op! Je kunt geen einddatum in het systeem zetten. Je zult dus zelf moeten bijhouden wanneer het verlof is afgelopen.

Optie 2: Onbetaald/ Ouderschapsverlof voor een korte periode.

Dit doe je als volgt:

 1. Ga in de Verloning van de huidige maand naar de werknemer en klik op 'Extra'

 2. Kies dan voor 'Toevoegen' en voor 'Verlof'

 3. Selecteer 'Onbetaald verlof' (ook voor Ouderschapsverlof)

 4. Vul de startdatum in (in de huidige maand) en de einddatum (in de huidige maand). Je kunt hier eventueel het aantal uur nog aanpassen

 5. Klik op 'Toevoegen'

In de verloning zal nu een bruto inhouding op het salaris worden toegevoegd. Omdat de werknemer minder werkt, is de opbouw van het vakantiegeld en de vakantie-uren ook lager.

Heb je het antwoord gevonden?