Toevoegen van een bijtelling fiets

Een uitleg over het toevoegen van een bijtelling fiets aan een werknemer (evt. met eigen bijdrage)

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hieronder staat uitgelegd hoe je een bijtelling voor een fiets van de zaak, toevoegt aan een werknemer:

 1. Ga naar het overzicht werknemers

 2. Klik op een werknemer

 3. Ga naar het tabblad 'Regelingen' en klik op 'Toevoegen'

 4. Kies voor de categorie 'Auto van de zaak (of fiets)'

 5. Kies voor 'Bijtelling privé gebruik fiets'

 6. Voer de cataloguswaarde in en de juiste startdatum

Hiermee zal Employes automatisch de bijtelling van 7% verwerken op de loonstroken.

Eigen bijdrage fiets

Je kunt met je werknemer afspreken dat hij/zij een eigen bijdrage moet betalen voor de fiets. Bijvoorbeeld omdat het bedrag van de gekozen fiets hoger is dan het budget. Je kunt hiervoor afzonderlijk een eigen bijdrage werknemer toevoegen in Employes:

 1. Ga naar de overzicht werknemers

 2. Klik op een werknemer

 3. Ga naar het tabblad 'Regelingen en klik op 'Toevoegen'

 4. Kies voor de categorie 'Auto van de zaak (of fiets)'

 5. Selecteer 'Werknemersbijdrage privégebruik auto'

De 'Werknemersbijdrage privégebruik fiets' wordt in mindering gebracht op de bijtelling van de fiets. Over de eigen bijdrage hoeft de werknemer geen belasting te betalen. Daarbij wordt het bedrag ook netto ingehouden op het loon.

Heb je hier verder vragen over? Neem dan gerust contact op.

Was dit een antwoord op uw vraag?