Hieronder staat uitgelegd hoe je de verstrekking vanuit de WKR kan toevoegen.

1. Ga naar "Werknemers" en druk op de gewenste medewerker.
2. Ga naar het tabblad "Toeslagen & Vergoedingen"
3. Klik op de knop "Vergoedingen toevoegen"
4. Kies voor "Overige vergoedingen"
5. Kies dan voor "Onbelaste vergoeding (vrije ruimte)" en vul het gewenste bedrag in.

De hoogte van de vrije ruimte is gebaseerd op 1,7% (3% in 2021) van de fiscale loonsom uit tegenwoordige dienstbetrekking. Op de loonstrook vind je de fiscale loonsom terug onder de naam "Loon voor de loonheffing" ook de bijtelling valt hier dus onder. Echter een pensioenuitkering niet omdat dit geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is.

Voorbeeld: Je hebt een salaris van € 5.000 per maand, daarnaast wordt maandelijks 8% aan vakantiegeld uitgekeerd. De fiscale loonsom op jaarbasis bedraagt dan
5.000 * 8% * 12 = € 64.800. De vrije ruimte over het betreffende kalenderjaar bedraagt hierbij € 1.101,60 waardoor je maandelijks een onbelaste verstrekking vanuit de WKR kan toevoegen van € 91,80. Het meerdere van € 1.101,60 is aan het eind van het jaar belast tegen 80% ook wel eindheffing genoemd.

Heb je het antwoord gevonden?