Hieronder staat uitgelegd hoe je de verstrekking vanuit de WKR kan toevoegen.

1. Ga naar "Werknemers" en druk op de gewenste medewerker.
2. Ga naar het tabblad "Toeslagen & Vergoedingen"
3. Klik op de knop "Vergoedingen toevoegen"
4. Kies voor "Overige vergoedingen"
5. Kies dan voor "Onbelaste vergoeding (vrije ruimte)" en vul het gewenste bedrag in.

De hoogte van de vrije ruimte is als volgt:

In 2022 is de hoogte van de vrije ruimte 1,7% tot de eerste €400.000 van de loonsom en het deel daarboven met 1,18%.

Op de loonstrook vind je de fiscale loonsom terug onder de naam "Loon voor de loonheffing" ook de bijtelling valt hier dus onder. Echter een pensioenuitkering niet omdat dit geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is.


Voorbeeld:

Je hebt een salaris van € 5.000 per maand, daarnaast wordt maandelijks 8% aan vakantiegeld uitgekeerd.

De fiscale loonsom op jaarbasis bedraagt dan € 5.000 * 8% * 12 = € 64.800.

De vrije ruimte over het betreffende kalenderjaar bedraagt hierbij € 1.101,60 waardoor je maandelijks een onbelaste verstrekking vanuit de WKR kan toevoegen van € 91,80.


Heb je vragen over de WKR? Neem dan contact op met een van onze collega's.

Heb je het antwoord gevonden?