Nieuw contract toevoegen

Werknemer krijgt verlenging huidige contract

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer het bepaalde tijd contract afloopt van een bestaande werknemer, wil je deze misschien verlengen. Je hoeft hiervoor geen nieuwe werknemer aan te maken, maar kunt bij de bestaande werknemer een nieuw contract toevoegen.

Als het huidige contract van je werknemer bijna afloopt, krijg je ook een pop up te zien:

Kies voor 'Nieuw contract':

Kies hier het soort dienstverband en de nieuwe contractduur.

Let op! Vanaf 1 januari 2020 mag je maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd binnen 36 maanden afspreken. Na dit derde contract krijgt de werknemer altijd een contract voor onbepaalde tijd. Bij CAO kan hiervoor worden afgeweken. Voor uitzendkrachten geldt een eigen regeling.

Let op! 2 Vanaf 1 januari 2020 geldt dat de werkgever een oproepkracht na 12 maanden een contract voor vaste uren aan moet bieden, op basis van de gemiddelde uren van de afgelopen 12 maanden.

De werknemer hoeft dit aanbod niet te accepteren. Als de werknemer het aanbod niet accepteert (of te laat is), kan er weer een oproepcontract worden aangegaan. De werkgever moet dan wel na 12 maanden opnieuw een aanbod doen voor vaste uren.

Nieuw contract in de toekomst

Wil je alvast een nieuw contract in de toekomst aanmaken? Dat kan!

Let er dan wel op dat dit contract nog niet zichtbaar is.

Onder het kopje 'Wijzigingen' is het nieuwe contact wel al zichtbaar.

Was dit een antwoord op uw vraag?