WAB herziening

30% herziening WAB

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Algemeen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet er zorg voor dragen, dat werknemers zo veel mogelijk vastigheid hebben. Een van de regelingen is bijvoorbeeld, dat je na drie contracten voor bepaalde tijd bij een vierde contract een contract voor onbepaalde tijd moet krijgen.

Een andere regeling waarmee de Overheid hoopt dat werkgevers vastigheid bieden, is de premiedifferentiatie voor de WW premie. Heeft de werknemer een contract voor onbepaalde tijd, die ondertekend is รจn vaste uren, dan mag de werkgever de lage WW premie betalen. Voldoet een werknemer niet aan deze drie eisen, dan moet de werkgever (op enige uitzonderingen na) de hoge WW premie betalen. Het verschil is maar liefst 5%!

Om ervoor te zorgen, dat de werkgever niet heel weinig vaste uren geeft en de werknemer meeruren laat werken, is de 30% herziening regel in het leven geroepen. Heeft jouw werknemer, waarvoor je de lage WW premie betaald, meer dan 30% meer-uren gewerkt op basis van zijn vaste contracturen? Dan moet je het hele jaar herzien en alsnog de hoge WW premie betalen.

Uitleg bij PDF WAB Herziening

Om dit te kunnen bepalen is er een toetsing geformuleerd door de Belastingdienst, die bestaat uit twee onderdelen.

Bij Toetsing 1 wordt bepaald hoeveel contracturen een werknemer heeft gehad in een jaar en gemiddeld per week. Daarbij mag niet gewoon gekeken worden naar het aantal uur, dat in een contract staat. De Belastingdienst geeft de volgende formule:

Contracturen jaarbasis: per maand aantal contract-uren x 13 / 3 en dan x het aantal maanden

Gemiddelde contract-uren per week = Contract-uren jaarbasis / 52,14.

Als een werknemer gedurende het jaar van uren wisselt, moet je dus per maand kijken wat het aantal contracturen is en die bij elkaar optellen.

Voor Toetsing 1 rekent worden alle contracten meegenomen, voor wie de werkgever de lage WW premie heeft betaald.

Toetsing 2 is alleen voor de werknemers, die minder dan 35 gemiddelde contracturen hebben. Uitzondering zijn werknemers met alleen BBL contracten en/of werknemers jonger dan 21 jaar. Die gaan ook niet door voor Toetsing 2.

In Toetsing 2 wordt bepaald welke werknemers de werkgever moet herzien. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het contract waarvoor de lage premie WW wordt betaald. Alle contracturen van de werknemer worden meegenomen. En dan gaat Toetsing 2 kijken of de verloonde uren op jaarbasis, 30% of meer is dan de contracturen op jaarbasis.

De formule voor de bepaling: Verloonde uren - Contracturen / Contracturen jaarbasis (alle contracten) x 100%.

WW premie herzien, de correctie

Is de uitkomst 30% of minder? Dan hoeft de werkgever niet te herzien.

Is de uitkomst meer dan 30%? Dan zal de werkgever helaas het hele jaar voor deze werknemer moeten herzien. Neem dan contact op met [email protected], dan gaan wij de correctie voor je verwerken.

Was dit een antwoord op uw vraag?